Recursos humans

La nostra cultura corporativa es basa en el compromís amb la creació d’un entorn de treball on tots els col·laboradors siguin tractats amb imparcialitat, respecte i dignitat, fent especial atenció a impulsar el principi de la igualtat d’oportunitats i tracte totes les persones de manera equitativa i sense prejudicis, eliminant qualsevol mena de discriminació.

El nostre compromís també està dirigit a desenvolupar una política de medi ambient que minimitzi els efectes ambientals que genera cadascuna de les nostres activitats, sota la premissa de l’escrupolós compliment amb la normativa vigent.