Legal

El departament legal d‟una companyia té un paper molt important en la presa de decisions, hi ha d‟haver un equilibri entre el que fa l‟assessoria legal interna i els serveis que presta un despatx d‟advocats.

Com a director jurídic internacional de l’Agència Mesclaarte Producciones, l’Assessoria Jurídica té un paper cada cop més destacat dins de les empreses, i la situació actual l’obliga a erigir-se com a garantia de qualitat de l’empresa i creadora de valor. Per tant, és imprescindible una gestió òptima i que respongui a les peculiaritats de les empreses i les necessitats dels clients interns. D’altra banda, la situació econòmica actual ha obligat a optimitzar tots els departaments de l’empresa, incloent-hi el Departament Jurídic.

Tot això fa necessari comprendre les implicacions de negoci: l’alineació amb els objectius empresarials i la Responsabilitat Social Corporativa ja que és l’única manera de gestionar eficaçment l’activitat del Departament Jurídic.

Pedro Beltrán Gamir

Director Jurídic Internacional Agencia Mezclaarte Producciones

President de l’Associació Europea d’Advocats (AEA)

International Lawyers Network