Avís legal i política de privadesa

Condicions generals

Agencia Mezclaarte Producciones us informa que l’accés i ús de la present pàgina web estan subjectes als termes i condicions que es detallen en aquest Avís Legal. Atribuint-li el mer accés i utilització d’aquesta web la condició d’usuari.

L’accés a aquest lloc web i el seu ús pressuposen la lectura, el coneixement i l’acceptació del que disposa aquí.

Agencia Mezclaarte Producciones, es reserva el dret a realitzar canvis a la pàgina web sense previ avís, amb l’objecte d’actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts i/o productes inclosos a la pàgina web. Per tant, les condicions i termes que es recullen en aquest apartat poden variar en qualsevol moment.

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s’exposen a continuació les dades identificatives de l’entitat.

Agencia Mezclarte Producciones amb domicili social a Poeta Vicente Mújica, 4 – 19J, 03005 Alicante (España). CIF: G42532978.

El simple accés a aquest lloc web no suposa entaular cap mena de relació comercial entre Agencia Mezclaarte Producciones i l’usuari.

L’accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d’ús que conté.

El titular del lloc web pot oferir serveis o productes que es poden trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixin, completin i/o modifiquin les presents condicions, i sobre les quals s’informarà l’usuari en cada cas concret.

Aquest lloc web ha estat creat per l’Agencia Mezclarte Producciones, amb caràcter informatiu i per a ús personal dels usuaris. A través d’aquest Avís Legal, es pretén regular l’accés i l’ús d’aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web i els usuaris. Accedint a aquest lloc web s’accepten els termes i condicions següents: L’accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

Protecció de dades

Agencia Mezclarte Producciones ha adoptat les mesures i nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei 34/2002, de 11 de juny, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic i el Reglament Europeu General de Protecció de Dades de Caràcter Personal (GDPR), Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i els seus reglaments de desenvolupament. Les dades personals obtingudes a través de www.mezclaarte.com són objecte de tractament automatitzat i s’incorporen a un fitxer titularitat de mesclar-te.com, que és així mateix la responsable de l’expressat fitxer.

L’emplenament del formulari de contacte online inclòs al lloc o l’enviament de correus electrònics o altres comunicacions a Agencia Mezclarte Producciones implica el consentiment exprés del Client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal al referit fitxer automatitzat de mezclaarte.com.

El Client pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la resta de normativa aplicable a aquest efecte, mitjançant correu electrònic a l’adreça e-mail rrhh@mezclaarte.com

Recollida de dades:

La recollida de dades de caràcter personal es realitzarà a través de diferents formularis, és a dir, el publicat a la secció de www.mezclaarte.com el que recull les dades de Clients al Portal exclusiu de Clients i la resta de formularis a través de els quals clients i usuaris cedeixen les dades personals.

A través dels diferents serveis i canals de contacte descrits en aquesta Política de Privadesa, es poden demanar els següents tipus de dades sobre vostè:

Dades de contacte nom, números de telèfon, correu electrònic.

Secret professional:

Totes les comunicacions privades entre l’Agencia Mezclarte Producciones i els clients/usuaris seran considerades confidencials. A més, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus que intercanviïn ambdues parts, la informació que ambdues parts acordin que té aquesta naturalesa i la informació sobre la informació confidencial.

Cessió d’informació personal a tercers:

L’Agencia Mezclarte Producciones no ven, cedeix, arrenda ni transmet de cap manera informació o dades de caràcter personal dels seus Clients/Usuaris a tercers.

Canvis a la Política de Seguretat i Protecció de Dades:

L’Agencia Mezclarte Producciones es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades de forma discrecional, en qualsevol moment i sense avís previ, sempre d’acord amb la legislació espanyola vigent en matèria de protecció de dades.

Els canvis que afectin el tractament de dades personals es comunicaran també als interessats per correu electrònic.

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?:

L’usuari i/o soci pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se mitjançant correu electrònic a l’adreça electrònica rrhh@mezclaarte.com.

També podrà segons el Reglament Europeu General de Protecció de Dades de Caràcter Personal (GDPR), el Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu. Oposar-se a determinats tractaments i adopció de decisions automatitzades de les vostres dades personals, requerint la intervenció humana en el procés, així com a impugnar les decisions que siguin finalment adoptades en virtut del tractament de les vostres dades, portar les vostres dades personals en un format interoperable i autosuficient , retirar, en qualsevol moment, els consentiments atorgats prèviament.

Durant quant de temps conservem les vostres dades?

Les vostres dades personals seran conservades durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual es van recollir. Si les vostres dades s’utilitzen per a diverses finalitats que ens obliguen a conservar-les durant terminis diferents, aplicarem el termini de conservació més llarg.

En tot cas, limitem l’accés a les vostres dades només a aquelles persones que necessitin utilitzar-la per a l’exercici de les seves funcions.

Els nostres terminis de conservació de dades estan basats en necessitats de negoci, per la qual cosa en relació amb aquelles dades personals que ja no siguin necessàries bé quedarà limitat l’accés al compliment d’obligacions estrictament legals o bé es destruiran de forma segura.

Agencia Mezclarte Producciones i el seu logotip són marques registrades, figuren inscrits al Registre de la Propietat Intel·lectual amb el número EAN 84 1709143519811 i tenen tots els drets reservats. Agencia Mezclarte Producciones 2014 Copyright ©. Al Registre Mercantil Central amb núm. de referència C-4406219. I patentada a l’Oficina Espanyola de Marques i Patents (OEPM) amb el Cod. Ref.: 5DFC28D1D i número de registre telemàtic 20219980